Particulieren - ASBE

Steunmaatregelen voor particulieren:

Update 01/12/2015 : Premies vanaf 2016 voor partikulieren in Vlaanderen

Goedkopere EV = hogere premie

Wie nadenkt over het aanschaffen van een elektrische auto, houdt best rekening met de premies die vanaf 2016 worden ingevoerd en maximum 5.000 euro bedragen. Alle elektrische voertuigen die door privépersonen aangekocht worden (zelfstandigen profiteren al van 120 procent belastingaftrek), zullen kans maken op zo’n premie.

Wie een elektrische auto aankoopt, zal bij de bestelling onmiddellijk zijn aanvraag kunnen doen. Zo heeft de koper al bij de aankoop de garantie dat hij effectief in aanmerking komt voor de premie.

Voor de premies worden de komende jaren volgende tarieven gebruikt:

Cataloguswaarde     2016     2017     2018     2019
Minder dan 31.000 euro    €5000    €4000    €3000    €2000
Tussen 31.000 en 41.000 euro    €4500    €3500    €2500    €1500
Tussen 41.000 en 61.000 euro    €3000    €2500    €2000    €1500
Meer dan 61.000 euro    €2500    €2000    €1500    €1000

 

 

 

 

Opgelet: elke persoon heeft slechts recht op één premie. Bovendien kan men de premiehoogte vervroegd doen dalen indien het maximale budget (5 miljoen euro) dreigt op te raken. 

UPDATE Oktober 2015: verkeersbelasting wordt afgeschaft voor elektrische auto’s en plug-in hybrides, met terugwerkende kracht voor wie eerder een plug-in wagen kocht.

Oktober 2015: Vanaf januari 2016 moet je in Vlaanderen geen BIV of verkeersbelasting meer betalen voor 100% elektrische wagens (BEV & FCEV) of plug-in hybrides. Zuinige benzinewagens zullen minder moeten betalen en de verkeersbelastingen voor diesels zullen stijgen. Meer details worden later bekend gemaakt.

September 2015: De Vlaamse regering zal vanaf januari 2016 een premie invoeren van 5.000€ voor de aankoop van een 100% elektrische of waterstofauto. Meer details worden later bekend gemaakt

------------------------------------------

Nieuwe regeling 2013 - :

Fiscale maatregelen voor elektrische voertuigen -  2013

(op basis van de wettelijke bepalingen van kracht op 26.11.2012.)

1.     investeringsaftrek voor laadpalen

De verhoogde investeringsaftrek voor laadpalen geldt niet langer voor de vanaf het jaar 2013  gedane investeringen (artikel 69, § 1, 2°, e, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92)) (tijdelijke maatregel 2010-2012).

2.     belastingvermindering voor elektrische voertuigen en oplaadpunten

De belastingvermindering voor elektrische voertuigen (artikel  14528, §§ 1 en 2, WIB 92) wordt wat de vanaf 1 januari 2013  gedane uitgaven betreft, enkel  nog verleend voor  de uitgaven voor het verwerven in nieuwe staat van een motorfiets (L3e & L4e), driewieler (L5e) of vierwieler* (L6e & L7e) zoals omschreven in de reglementering inzake inschrijving van motorvoertuigen die :

* (geen M1 of N1)

-        uitsluitend worden aangedreven door een elektrische motor;

-        geschikt zijn voor het vervoer van tenminste twee personen;

-        waarvan de besturing het bezit van een Belgische rijbewijs geldig voor voertuigen van categorie A en B of een gelijkwaardig Europees of buitenlands rijbewijs vereist.

De belastingvermindering is gelijk aan 15 pct. van de aanschaffingswaarde, met een maximum van :

-        3.280 euro (te indexeren bedrag) in geval van aanschaffing van een vierwieler (L6e & L7e);

-        2.000 euro (te indexeren bedrag) in geval van aanschaffing van een driewieler of motorfiets (L3e, L4e & L5e).

De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2014 (inkomstenjaar 2013) zullen begin 2013 in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

De belastingvermindering voor het verwerven in nieuwe staat van een elektrische personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus wordt niet meer verleend voor de vanaf 1 januari 2013  gedane uitgaven (tijdelijke maatregel 2010-2012).

De belastingvermindering voor de installatie van een oplaadpunt voor een elektrisch voertuig ((artikel  14528, § 3, WIB 92) wordt niet meer verleend voor de vanaf 1 januari 2013  gedane uitgaven (tijdelijke maatregel 2010-2012).

3.     aftrek beroepskosten  - voordeel alle aard

De bepalingen inzake de aftrek van beroepskosten (artikel 198,bis, WIB 92) en het voordeel alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (artikel 36, § 2, WIB 92) wijzigen niet t.a.v. 2012.

----------------------------------------

Regeling 2010-2012:

Net zoals energiebesparende maatregelen voor een woning is de aankoop van elektrische voertuigen op dezelfde manier fiscaal aftrekbaar. Let wel, deze korting geldt enkel voor 100% elektrische voertuigen, dus geen Plug-in-hybrides!

Elektrische motorfiets, drie- of vierwieler

15% kan in mindering worden gebracht, tot maximum €2.770 (geïndexeerd) voor motorfiets of driewieler, en heeft dus effect op een kostprijs tot €18.467.

- extra voorwaarden: minimaal plaats voor 2 personen en rijbewijsplichtig.

en

15% vermindering, tot maximum €4.550 (geïndexeerd) voor een vierwieler, en heeft dus effect op een kostprijs tot €30.333.

- extra voorwaarden: minimaal plaats voor 2 personen en rijbewijsplichtig.

Elektrische personenwagen, wagen voor dubbel gebruik of minibus

30% vermindering, tot maximum €8.990 (niet-geïndexeerd), en heeft dus effect op een kostprijs tot €29.967.

Laadpaal op oprit of “publiek toegankelijke plaats”

40% vermindering, tot maximum €250 (niet-geïndexeerd), en heeft dus effect op een kostprijs tot €625.

Bron & link: minfin.fgov.be

-------------------------------------------

Verplichte vermelding op factuur:

Voertuigen verkocht na 12/03/2010 moet volgende clausule op de factuur bevatten:

« Verklaring in toepassing van artikel 6313 van het KB/WIB 92 betreffende een elektrisch voertuig beoogd in artikel 14528 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Ik ondergetekende…… bevestig dat het voertuig beschreven in deze factuur nog niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een inschrijving in België of in het buitenland, en dat het beantwoordt aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 14528 van het genoemde Wetboek. »

Voor voertuigen aangekocht tussen 01/01/2010 en 12/03/2010:

Mag de verkoper bovenstaande clausule op een afzonderlijk document vermelden.

Meer info: Belgisch Staatsblad

-------------------------------------------

Ongeacht het werkelijke motorvermogen valt een elektrisch voertuig in de laagste klasse fiscale pk’s (tot 4 pk).

Dit heeft als gevolg:

Belasting op inverkeerstelling (BIV)

€61,50€

Verkeersbelasting

motorfietsen en quadricycles tot 15kW: vrijgesteld

€69,70/jr

-------------------------------------------

ECO-BONUS in Wallonië:

UPDATE: sinds 01/01/2014 bestaat de Eco-bonus niet meer!!!

http://www.mon-assurance-auto.be/news/la-fin-des-ecobonus-en-wallonie.html

----------------------

Indien je in Wallonië woont kan je een ecobonus krijgen van 3.500€, rechtstreeks op je aankoopfactuur. Deze subsidie is cumuleerbaar met de bovenvermelde belastingsaftrek.

Meer info via deze link:http://www.wallonie.be/fr/actualites/eco-bonus-et-eco-malus-2012

-------------------------------------------

Brusselse premie voor de aankoop van een elektrische fiets

Sinds 1 oktober 2011 geeft de Stad Brussel een premie voor de aankoop van een elektrische fiets of een elektrische aanpassingskit voor een fiets. De premie is enkel bedoeld voor mensen die minstens 1 jaar op het grondgebied van de Stad Brussel (1000 - 1020 -1120 -1130) wonen.

Met de premie wil de Stad het gebruik van een praktisch en milieuvriendelijk vervoermiddel promoten. Ook personen met een minder goede fysieke conditie en ouderen worden op deze manier aangemoedigd om elektrische fietsen te gebruiken.

Meer info via deze link: http://www.brussel.be/artdet.cfm/6966

-------------------------------------------

Gentse premie voor de aankoop van een elektrische fiets of deelwagen

Steunmaatregel voor Gentse bedrijven en/of organisaties die willen investeren in publiek toegankelijke laadinfrastructuur:

Vanaf 1 mei 2014 kun je genieten van het nieuwe subsidiereglement, dat voordelen biedt voor zowel particulieren, organisaties als bedrijven op Gents grondgebied.

Subsidies voor particulieren

Subsidie voor particulieren en vzw’s

Duur van de subsidie

De subsidie geldt vanaf 1 mei 2014 tot 15 november 2019. Facturen die dateren vanaf 1 januari 2014 komen in aanmerking voor subsidiëring onder het nieuwe reglement. En uiteraard kun je subsidie krijgen 'zolang de voorraad strekt'.

Meer info via deze link:  http://www.gent.be/milieuvriendelijkemobiliteit

mobiele site disclaimer   webdesign by Treeview