Bedrijven - ASBE

Steunmaatregelen voor bedrijven: Nieuw systeem 'ecologiepremie plus' gelanceerd

UPDATE Oktober 2015: verkeersbelasting wordt afgeschaft voor elektrische auto’s en plug-in hybrides, met terugwerkende kracht voor wie eerder een plug-in wagen kocht.

Oktober 2015: Vanaf januari 2016 moet je in Vlaanderen geen BIV of verkeersbelasting meer betalen voor 100% elektrische wagens (BEV & FCEV) of plug-in hybrides. Zuinige benzinewagens zullen minder moeten betalen en de verkeersbelastingen voor diesels zullen stijgen. Meer details worden later bekend gemaakt.

September 2015: De Vlaamse regering zal vanaf januari 2016 een premie invoeren van 5.000€ voor de aankoop van een 100% elektrische of waterstofauto. Meer details worden later bekend gemaakt

------------------------------------------

Nieuwe regeling 2013 - :

Fiscale maatregelen voor elektrische voertuigen ; aanpassingen - 2013

-    investeringsaftrek voor laadpalen

De verhoogde investeringsaftrek voor laadpalen geldt niet langer voor de vanaf het jaar 2013  gedane investeringen (artikel 69, § 1, 2°, e, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92)) (tijdelijke maatregel 2010-2012).

-     aftrek beroepskosten  - voordeel alle aard

De bepalingen inzake de aftrek van beroepskosten (artikel 198,bis, WIB 92) en het voordeel alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (artikel 36, § 2, WIB 92) wijzigen niet t.a.v. 2012.

-    !! Geen 120% aftrek voor eennmanszaak

Alleen voor een vennootschap zijn de kosten van een elektrische auto 120% aftrekbaar. In een eenmanszaak geldt de 75%-aftrekbeperking zoals voor een gewone auto.

-    !! "Brandstofkost" is slechts 75% aftrekbaar

De elektriciteit die gebruikt wordt om de auto op te laden is wel een brandstofkost, aldus de fiscus, en dus slechts voor 75% aftrekbaar.

--------------------------------

Nieuw systeem 'ecologiepremie plus' gelanceerd

Het systeem van de ecologiepremie via call loopt af op 31 januari 2011 en wordt vanaf 1 februari 2011 vervangen door het nieuwe systeem 'ecologiepremie plus'.

Rangschikking tweede call ecologiepremie van 2010

Op 23 november 2010 keurde de minister het ministerieel besluit goed met de rangschikking van de tweede call van 2010.
Het besluit is terug te vinden onder het item "7. Wat is het wettelijk kader".

Derde call ecologiepremie van 2010

Deze call loopt van 13 september 2010 tot en met 31 januari 2011 en heeft een budgettaire enveloppe van 38.207.475,04 euro.
Het oproepbesluit met de bijlage is terug te vinden onder het item "7. Wat is het wettelijk kader".

Afwijking

Bij Ministerieel Besluit van 30 april 2010 wordt de overgang geregeld indien 2 calls niet op mekaar aansluiten. Als investeringen gestart zijn na het sluiten van de vorige call en voor het openen van de nieuwe call komen deze investeringen toch in aanmerking onder de volgende voorwaarden:
- de aanvraag dient te worden ingediend binnen de veertien kalenderdagen na de start van de nieuwe oproeptermijn
- de onderneming geeft een fictieve aanvangsdatum op van haar investeringen die zich situeert na de indieningsdatum van de aanvraag,
- de onderneming vraagt een attest van afwijking van de aanvangsdatum aan bij de toegewezen dossierbehandelaar.

Bij aankoop van elektrische wagen kan men via een Call-systeem de ecologiepremie verkrijgen. Dit is omschreven als: “de aankoop van een elektrisch aangedreven vaar- of voertuig met vier wielen of meer; uitgezonderd vorkheftrucks.” .

De Vlaamse overheid voorziet een beschikbaar bedrag van +/- 40.000.000 EUR (derde call: 38.207.475 EUR)

Klik hier voor directe link.

---------------------------------------------------

Derde call: van 13/09/2010 tot 31/01/2011 (oud systeem)

U krijgt hiervoor een subsidie van:

  • KMO's : 40% op een meerkost van 20%* = 8% op aankoopprijs
  • Grote onderneming : 20% op een meerkost van 20%* = 4% op aankoopprijs

* Meerkost bepaald door VITO, NA aftrek van voordelen zoals lager verbruik en lagere onderhoudskosten

Op vlaanderen.be/ecologiepremie kan u meer informatie vinden en de premie aanvragen.

----------------------------------------------------

Versnelde afschrijving van 2 in plaats van 5 jaar

Laadinfrastructuur

  • Verhoogde investeringsaftrek= 13,5% op aankoopprijs
  • Versnelde afschrijving op 2 in plaats van 5 jaar

Op energiesparen.be kan u meer informatie vinden.

-----------------------------------------------------

Fiscale aftrekbaarheid:

Afhankelijk van de CO2-uitstoot van een wagen gelden er volgende percentages voor investeringen gedaan in de jaren 2010 tot 2012:

  • Auto’s met een uitstoot tussen 1 en 60gr/km: 100% aftrekbaar
  • Auto’s met een uitstoot van 0gr/km: 120% aftrekbaar

Met deze regel zullen plug-in-hybrides voornamelijk toegwezen worden in de categorie 1 en 60gr/km en daardoor 100% aftrekbaar zijn. Puur elektrische wagens zullen tot de 0gr/km-categorie worden toegewezen en dus 120% aftrekbaar zullen zijn (uitstoot bij elektriciteitsproductie wordt niet meegerekend).

Ongeacht het werkelijke motorvermogen valt een elektrisch voertuig in de laagste klasse fiscale pk’s (tot 4 pk).

Dit heeft als gevolg:

Belasting op inverkeerstelling (BIV)  (Voorstel tot vrijstelling voor EV's is in bespreking)

€61,50

Verkeersbelasting

motorfietsen en quadricycles tot 15kW: vrijgesteld

€69,70/jr

Solidariteitsbijdrage op bedrijfswagens in functie van CO2-uitstoot (sinds 2004)

Dit heeft als gevolg:

Bedrijfswagen voor persoonlijk gebruik = voordeel in natura  RSZ-bijdrage verschuldigd

Bedrag is afhankelijk van de CO2-uitstoot:

  • Hoe lager, hoe goedkoper
  • EV: minimum solidariteitsbijdrage (=22.95 EUR)

------------------------------------------------------

Steunmaatregel voor Brussel Grootstedengewest:

Maakt uw onderneming zich op om investeringen te doen die de kwaliteit van ons milieu ten goede komen? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt steunmaatregelen tot 80.000 € voor ten behoeve van uw “groene” projecten.

  micro- en kleine ondernemingen middelgrote ondernemingen grote ondernemingen
Basissteun [2] 45 % 35 % 25 %
Aanvullende steun “certificering” 5% 5% 5%

Voor gemotoriseerde wegvoertuigen, hybride voertuigen en voertuigen op brandstofcellen wordt de steun geplafonneerd op 5.000 € voor bedrijfswagens en tot 20% van de toegestane investering, geplafonneerd op 3.000 € voor andere voertuigen.

Meer info via deze link: http://www.ecosubsibru.be/index.cfm?fuseaction=aides.aides_one&aide_id=254&language=NL

------------------------------------------------------

Steunmaatregel voor Gentse bedrijven en/of organisaties die willen investeren in electrische deelwagens of publiek toegankelijke laadinfrastructuur:

Vanaf 1 mei 2014 kun je genieten van het nieuwe subsidiereglement, dat voordelen biedt voor zowel particulieren, organisaties als bedrijven op Gents grondgebied.

Subsidie voor particulieren en vzw’s

Subsidies voor bedrijven en organisaties

Duur van de subsidie

De subsidie geldt vanaf 1 mei 2014 tot 15 november 2019. Facturen die dateren vanaf 1 januari 2014 komen in aanmerking voor subsidiëring onder het nieuwe reglement. En uiteraard kun je subsidie krijgen 'zolang de voorraad strekt'.

Meer info via deze link:  http://www.gent.be/milieuvriendelijkemobiliteit

mobiele site disclaimer   webdesign by Treeview