Nieuws - ASBE

ASBE persbericht - aan de federale parlementsleden - open brief

Deze week heeft de regering het hervormingspakket omtrent de vennootschapsbelasting overgedragen. ASBE is hier enigsinds rond verbaasd.

ASBE wenst de parlementsleden via deze weg in te lichten over een schrijnend, onvoorzien gevolg van enkele specifieke aanpassingen in de tweede lezing. Mogen wij de aangesproken parlementsleden verzoeken om hieromtrent een amendement als toegevoegde specificatie bij te voegen? Om de klimaatsdoelstellingen te halen moet de overheid volop inzetten op elektrische voertuigen. Een afbouw van de huidige gunstmaatregelen is contraproductief.

U heeft het wellicht ook vernomen, de Federale overheid heeft beslist de aftrekbaarheid voor Plug-In Hybrides (PHEVs) vanaf 2020 afhankelijk te maken van een nieuwe ratio (indien de ratio van x kWh per 100kg voertuiggewicht niet gehaald wordt, wordt de CO2 van de niet-PHEV equivalent gebruikt of vermenigvuldigd met 2,5), welke recentelijk verzwakt is van 0.6 kWh naar 0.5 kWh. Bovendien is er ter compensatie voor deze verlaging een nieuwe maximum limiet van 50 gr CO2/km ingevoerd als tweede verplichting om de test te halen.

Het resultaat van deze ratio is dat enkel PHEVs met een voldoende rijbereik fiscaal gestimuleerd worden en dat fiscaal misbruik wordt vermeden. Gezien de verlaging van de aftrekbaarheid voor volledig elektrische wagens van 120% naar 100% wordt doorgevoerd, wordt ook minder ademruimte gegeven aan zero emissie technologieën. Het gevolg van de verlaging van deze ratio in tweede lezing betekent dat PHEVs in lagere prijscategorieën (<€55.000) toegankelijk blijven voor werknemers en aangemoedigd worden door bedrijven, gezien zij toegang behouden tot een aftrekbaarheid van 90 tot 100% (deze laatste bij voertuigen onder 40gr CO2/km).

Desalniettemin zullen deze wijzigingen nadelige gevolgen hebben voor de volledig elektrische voertuigen of waterstofvoertuigen in dezelfde prijscategorieën (<€55.000) gezien deze met het verdwijnen van de 120% aftrekbaarheid geen enkel relatief voordeel meer zullen genieten voor het feit dat zij geen emissies hebben en een groter elektrisch rijbereik aanbieden. Wij verwachten hierdoor dat de voordelen voor bijvoorbeeld goedkopere EVs zoals bv. de Nissan LEAF, de Renault Zoë, BMW i3 en nieuw verwachte modellen zoals Tesla Model 3, Hyundai Kona enz. sterk zullen afzwakken ten op zichte van de plug-In hybride alternatieven. ASBE is enigsinds verbaasd over deze doelstellingen gezien België het verlagen van de emissies voorop stelde en de noodzakelijke rol die zero emissie transport hierin speelt erkent.

Deze verontrustende keuzes stellen wij sterk in vraag waarbij ASBE verzoekt om niet in te gaan op de wens van de regering door de ratio opnieuw te verhogen. Met deze reden verzoeken wij graag u en uw collega’s om een amendement voor te leggen die de maximum aftrekbaarheid van voertuigen zonder emissies maximaliseert. ASBE wil op deze wijze verzekeren dat zero emissie alternatieven (100% aftrekbaar) kunnen genieten van een voordeel, waarbij aan de business case van PHEVs niet noodzakelijk wordt geraakt. Dit is essentieel voor de verdere vergroening van het bedrijfswagenpark en het noodzakelijke signaal van de vergroeningsvisie van België, welke overeenstemt met de Europese visie.

ASBE hoopt dat u op dit verzoek kunt ingaan en wij danken u alvast hartelijk bij voorbaat. Aarzel niet ons verder te contacteren voor meer info of toelichting hierrond. Wij vragen onze leden deze krachtige boodschap te delen.

 

Philippe Vangeel ASBE, de Belgische federatie van elektrische voertuigen en Belgische afdeling van AVERE - the European Association

mobiele site disclaimer   webdesign by Treeview