FAQ - ASBE

Hoe lang duurt de lading van een elektrisch voertuig?

Bij een normale 3,5 kW lading stemt 1 uur lading overeen met 15 tot 20 km rijden. Een volledige lading van een ontladen batterij vraagt 6 tot 8 uur.

Wat is "Type 1" lading?

"Type 1" lading wordt in de internationale normen gedefinieerd als het gebruik van standaard stopcontacten die niet zijn voorbehouden voor elektrische voertuigen.
In sommige landen is Type 1 lading niet toegelaten voor laadstations op de openbare weg.

Wat is "Type 3" lading?

De "Type 3" lading maakt gebruik van speciale stopcontacten voorbehouden voor de elektrische voertuigen, uitgerust met bijkomende veiligheidsvoorzieningen zoals het "pilootcontact", dat de continuïteit van de beschermingsgeleider bewaakt en dat er voor zorgt dat enkel een behoorlijk aangesloten elektrisch voertuig stroom kan krijgen. Als er geen voertuig is aangesloten, is het stopcontact spanningsloos.
Type 3 is de aangewezen mode voor laadstations op de openbare weg.

Wat is conductieve lading?

Conductieve lading is een systeem van lading waarbij de transfert van elektrische stroom gebeurt via een continu geleidend pad, bestaande uit kabels, stopcontacten, stekkers, connectors en koppelstekkers.

Wat is de specifieke energie van een batterij?

De specifieke energie is de elektrische energie opgeslagen in de batterij per eenheid van massa. Zij is uitgedrukt in Wh/kg. De specifieke energie is een maat van de autonomie van het voertuig dat met een bepaald type batterij is uitgerust.

Wat is Ecoscore?

Ecoscore is een methodologie om de milieu impact van voertuigen te meten, rekening houdend met diverse milieu aspecten (broeikaseffect, gezondheid, zure regen, lawaai,...), die gesynthetiseerd worden tot één cijfer. Ecoscore werd ontwikkeld door de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met VITO. Meer informatie op www.ecoscore.be

Wat is een "plug-in" hybride?

Een "plug-in" hybride voertuig kan zijn energievoorraad aanvullen hetzij door brandstof te tanken, hetzij door de batterij op te laden vanaf he net. Een dergelijk voertuig is zeer flexibel in gebruik.

Wat is een batterij-elektrisch voertuig?

Een batterij-elektrisch voertuig is een elektrisch voertuig waar de elektrische energie om de motor(en) te voeden opgeslagen is in een herlaadbare batterij aan boord van het voertuig.

Wat is een brandstofcel?

Een brandstofcel is een toestel dat de chemische energie van een brandstrof (bijvoorbeeld waterstof) rechtstreeks omzet in elektrische energie.

Wat is een brandstofcelvoertuig?

Een brandstofcelvoertuig maakt gebruik van een brandstofcel als energiebron. Het kan uitgerust zijn ofwel met enkel een brandstofcel ('zuiver brandstofcelvoertuig'), ofwel met een brandstofcel aangevuld met een batterij ('hybride brandstofcelvoertuig').
Merk op dat in elk geval het brandstofcelvoertuig een elektrisch voertuig is.

Wat is een elektrisch aangedreven voertuig?

Een elektrisch aangedreven voertuig is een voertuig waar het koppel dat de wielen aandrijft geheel of gedeeltelijk wordt opgewekt door één of meerdere elektrische motoren.

Wat is een elektrisch voertuig?

Een elektrisch voertuig is een voertuig waar het koppel dat de wielen aandrijft uitsluitend wordt opgewekt door één of meerdere elektrische motoren.

Wat is een elektrische fiets?

Een elektrische fiets is een fiets uitgerust met een elektrische hulpmotor, die de fietser tijdens het rijden ondersteunt. Enkel wanneer de fietser zelf trapt, zal de elektrische motor extra koppel, en dus vermogen leveren.

Wat is een hybride voertuig?

Een hybride voertuig is een voertuig dat beschikt over ten minste twee van één of beide van volgende onderdelen:

  • energiereservoirs voor de aandrijving van het voertuig
  • drijflijnen, waarbij minstens één van de twee elektrisch is

Wat is een schoon voertuig?

Een schoon voertuig is een voertuig dat een minimale impact heeft op het milieu. Een manier om dit te bereiken is het gebruik van elektrische aandrijving. De "zuiverheid" van een voertuig kan gemeten worden aan de hand van de Ecoscore.

Wat is gelegenheidslading?

Bij gelegenheidslading wordt de batterij (gedeeltelijk) geladen als er zich de gelegenheid toe voordoet (t.t.z. er een stopcontact in de buurt is), bv. bij het parkeren in een laadstation of een van elektrische aansluitingen voorziene parkeerplaats. Dit laat toe de dagelijks af te leggen afstand te verhogen en draagt dus bij tot de flexibiliteit en de inzetbaarheid van het elektrisch voertuig.

Wat is het specifiek vermogen van een batterij?

Het specifiek vermogen is het elektrische vermogen dat de batterij kan afleveren per eenheid van massa. Het is uitgedrukt in W/kg. Het specifiek vermogen is een maat voor de prestaties van het voertuig dat met een bepaald type batterij is uitgerust.

Wat is inductieve lading?

Inductieve lading is een laadsysteem waarbij de overdracht van elektrische energie van het elektriciteitsnet naar het voertuig gebeurt op elektromagnetische wijze via een tweedelige transformator, zonder geleidend contact.

Wat is regeneratief remmen?

Elektrische motoren kunnen ook als generator werken. Tijdens het regeneratief remmen kan de motor aldus kinetische energie aan de wielen ontnemen, waardoor het voertuig vertraagt, en deze energie onder elektrische vorm naar de batterij terugsturen. Afhankelijk van de verkeersomstandigheden en van de topografie van de weg kan aldus een besparing van typisch 10% worden verwezenlijkt.

Wat is semi-snelle lading?

De semi-snelle lading vraagt typisch een vermogen van 7 tot 10 kW, en laat toe twee- tot driemaal sneller te laden dan een gewone lading. Zij vereist een speciaal stopcontact (32 A enkelfasig of 16 A driefasig), dat echter in de meeste installaties kan ingebouwd worden.

Wat is snellading?

Snellading maakt gebruik van grote vermogens (20 kW of meer) die toelaten de batterij tot op een niveau van 80% te laden in 30 minuten. Zij gebeurt meestal via een gelijkstroomverbinding, en vereist een zware en kostbare vaste infrastructuur en elektrische aansluiting.

Welk vermogen is nodig om een elektrisch voertuig te laden?

Een "gewone" lading vereist typisch een vermogen van 3,5 kW; dit kan geleverd worden door elk standaard stopcontact van 230V, 16A.

Welke veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden om een elektrisch voertuig te laden?

Om een Type 1 lading, bijvoorbeeld in een private autostandplaats, op veilige wijze uit te voeren, is het nodig dat het stopcontact voorzien is van een beveiliging tegen overstroom en beschermd is door een verliesstroomschakelaar. Dergelijke uitrustingen zijn thans overigens verplicht in alle nieuwe elektrische installaties.
Indien niet-gesloten batterijen met waterig elektrolyt worden gebruikt moet de laadruimte behoorlijk zijn geventileerd.

mobiele site disclaimer   webdesign by Treeview